Socialudspil

Et stærkt socialområde skal virke i hverdagen

Alle kan få brug for hjælp

Alle kan få brug for hjælp

Når hverdagen kører på skinner, kan det være svært at forestille sig, at du en dag skulle stå i en situation, hvor du selv eller dine nærmeste får brug for hjælp. Ikke desto mindre er der ingen af os, der kan vide os sikre på, at vi aldrig får brug for en hjælpende hånd. I dette tilfælde er det altafgørende, at Aarhus Kommune er i stand til at yde landets bedste service til sine borgere. Det er en af kommunens fornemste opgaver. Derfor vil vi i Venstre kæmpe for, at vi i fremtiden ser et markant løft af socialområdet.

Socialområdet er bredt – og det berører rigtig mange mennesker: Mennesker med fysiske handicaps, med psykiske handicaps eller med psykiske sygdomme. Mennesker med et misbrug, hjemløse og socialt udsatte borgere. Kendetegnende for alle disse mennesker er, at de har brug for hjælp. Nogle kun i en kort periode, nogle i en længere periode – og andre hele livet igennem. Uanset, hvilke udfordringer man står overfor, er det for os i Venstre helt essentielt, at man får den hjælp, man har behov for. Ingen aarhusianere skal have en følelse af at stå alene på kanten.

Vi har desværre adskillige eksempler på borgere, der står med den præcist modsatte følelse: En følelse af at være efterladt på kanten. Efterladt af et bureaukratisk system, der er for svært at navigere rundt i. Borgerne får en følelse af, at det er systemet, der kommer før den enkelte. Hvor det føles som om, at borgerne skal passe ind i en systemisk kasse fremfor at blive betragtet som et selvstændigt individ. Det er ikke liberal politik. Det er en systemtankgang, som vi i Venstre arbejder hårdt på at gøre op med. Borgerne skal altid kommer før systemet. Respekten for den enkelte skal altid komme før systemet.

I den seneste tid har vi set alt for mange tegn på et socialområde, der er voldsomt under pres. Vi har stået med pårørende, der har følt, at den eneste vej til politikernes opmærksomhed var gennem lokalmedierne. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Vi skal væk fra den ærgerlige tendens, hvor politikerne forsøger at løse problemerne, når de allerede har vokset sig for store. I stedet skal vi fokusere på at forebygge og understøtte, så vi ikke står med problemerne i første omgang. Forebygning fremfor brandslukning – det kæmper vi for i Venstre.

I Venstre er vores socialpolitik bygget op omkring retten til det frie valg. Vi tror på, at der kan ske rigtig gode ting, når aarhusianerne får retten til at vælge mellem både kommunale- og private tilbud. For vi er ikke alle ens, og vi har ikke alle de samme behov. Derfor skal der være mulighed for, at alle kan vælge lige præcis den løsning, der passer bedst til den enkelte.

Når livet udfordrer os, skal vores overskud ikke bruges på kampe mod kommunens bureaukratiske processer. Det skal udelukkende bruges på alt det, der giver os energi, glæde og livsmod.

I Venstre vil vi kæmpe for:

•    At styrke ledelseskulturen i Aarhus Kommune. Det gør vi ved at uddanne vores ledere, give dem rum til ledelse, undgå detailstyring og sætte ekstra fokus på de steder, hvor god ledelse lykkes. I de seneste år har vi desværre set adskillige eksempler på de ærgerlige konsekvenser, det kan få for vores udsatte borgere, hvis ledelseskulturen er udfordret. Derfor mener vi i Venstre, at vi skal have et endnu større fokus på den gode ledelse.

•   At sikre, at både ledere og medarbejdere bliver fagligt klædt på til at møde de stigende og mere komplekse behov, som borgerne på socialområdet har. Vi skal lytte til både ledere og medarbejdere, når de giver udtryk for, hvor de har brug for ekstra hjælp eller yderligere kompetencer. Det vil i sidste evne gavne både personalet og borgerne.

•   At gennemføre et servicetjek af økonomien på socialområdet. Kommunen skal have et langt bedre overblik over, hvor der skal sættes ind økonomisk – det kræver en gennemgang af kommunens midler på socialområdet. I den seneste tid er flere og flere historier om et udfordret socialområde kommet op til overfladen. I Venstre vil vi handle på dette og undersøge, hvordan vi på bedste og mest effektive vis kan understøtte socialområdet økonomisk.

•   At pårørende inddrages forpligtende og systematisk i alle typer indsatser. Det er de pårørende, der kender den involverede borger bedst. Derfor skal de pårørende tages med på råd. I dag har de pårørende alt for ofte en følelse af, at beslutninger træffes hen over hovedet på dem. Det er en udvikling, der skal vendes. I Venstre tror vi på, at det er kombinationen af de ansattes høje faglighed og de pårørendes viden, der skaber de bedste betingelser for vores borgere.

•   At støtte de frivillige organisationer, der arbejder med og for unge mennesker. Flere og flere unge rammes af ensomhed og/eller psykiske udfordringer. Det er desværre en udvikling, der kun er taget til under coronapandemien. Derfor skal vi sørge for at styrke og udbygge de gode tilbud, der allerede er til unge mennesker i dag. På den måde kan vi støtte langt flere unge mennesker – og vi kan sørge for, at de kan få hjælp i det øjeblik, der mærker, at der er behov for det.

•   At der kommer et øget fokus på børnehandicapområdet. Vi vil arbejde for, at der kommer et grundig eftersyn af området – med et særligt fokus på systemets møde med de særligt udsatte og pårørende. Vi skal have et større fokus på, hvordan vores eksisterende viden og de eksisterende ressourcer kan udnyttes bedre til at sikre børn med et handicap det bedst mulige liv. Herunder at understøtte forældre og pårørende til et barn med et handicap.