Kulturudspil
Kultur binder os sammen: Et aarhusiansk kultur- og fritidsliv med frihed til mangfoldighed

Sammen i et fællesskab af oplevelser

Kultur binder vi mennesker sammen.

Uanset om du foretrækker at slentre rundt mellem de fantastiske udstillinger på ARoS eller hellere vil danse natten lang til en koncert med dit favoritband – ja, så er kulturlivet og dets mangfoldigheder det, der binder os sammen i et fællesskab af oplevelser. For os i Venstre er nøgleordet lige præcis ”mangfoldighed”. Vi har alle forskellig smag, forskellige præferencer og forskellige behov. Derfor er det helt essentielt, at det aarhusianske kulturliv er mangfoldigt og kan tilbyde fantastiske oplevelser til os alle. For det er ikke os som politikere, der skal diktere, hvad god kultur er. Den følelse skal komme indefra en selv. Der skal være frihed til forskellighed.

Et mangfoldigt kulturliv indebærer, at der er plads til alle. Det indebærer, at vi skal have et lige så stort fokus på de brede, folkelige kultur- og idrætsaktiviteter som på de professionelle aktiviteter. Vi skal kunne levere rammer i topklasse for den danske eliteidræt, men ikke på bekostning af den almene aarhusianers muligheder. I Venstre tror vi på, at vi kan få de to komponenter til at gå hånd i hånd. For eliten er rundet af bredden, og bredden spejler sig i eliten. Med andre ord: De er afhængige af hinanden. Derfor skal den kommunale ressourceindsats være balanceret mellem eliten og bredden.

I Venstre vil vi arbejde for, at det aarhusianske kulturbliv bliver både kendt og anerkendt. Ikke blot i Danmark men også i Europa og i resten af verden. Det er store ambitioner, men Aarhus har potentialet til at realisere det. Aarhus er Jyllands hovedstad, og det må vores kulturliv gerne gå ind og understøtte. Vores store fyrtårne som Den Gamle By, Moesgaard og ARoS danner allerede et rigtig godt grundlag for at sætte Aarhus på de store kort. Disse kulturinstitutioner skal vi fortsat anerkende og respektere for deres kompetencer og inspirerende tilbud. Samtidig med dette skal vi turde at drømme stort og tænke i nye baner, så Aarhus forbliver en kulturel forgangskommune.

Coronapandemien har været katastrofal for vores kulturliv i Aarhus. Det har været en tid præget af aflysninger, nedlukninger og restriktioner. Hvad coronatiden har lært os er dog lige netop, hvor vigtigt det er at have et mangfoldigt kulturliv. Vi mennesker har brug for at blive inspireret og få sanserne sat i spil. Vi har brug for at blive udfordret, og vi har brug for den energi, som kulturen giver os. Alt for længe har dette ikke været en mulighed - men nu er vi på vej mod bedre og lysere tider. Derfor vil vi i Venstre gøre alt, hvad vi kan for at stimulere det aarhusianske kulturliv, så vi inden længe igen kan samles omkring alt det, der gør os glade. Vi skal skabe gode rammer for de aarhusianere, der deltager i foreningslivet, dyrker hobbybetonet idræt, spiller musik, laver skabende kunst og så videre. For kulturen skal aktivere så mange af os som muligt. Vi trænger til at være sammen igen på nye, spændende måder. Det er lige netop dét, som kulturen kan: Den bringer mennesker sammen i et fællesskab af oplevelser.

I Venstre vil vi kæmpe for:

•    At Aarhus bliver en af Danmarks førende eventbyer  - for det har Aarhus potentialet til. I Venstre vil vi sætte Aarhus på landkortet hvert eneste år. Det er store  ambitioner. Derfor vil det kræve en kommunal medfinansiering, som Venstre er klar til at kigge nærmere på.     

•   At Aarhus bliver en af Danmarks bedste idrætsby – både for den almene aarhusianer og for eliten. Vi skal aktivt satse på at tiltrække eliteidrætten med tilhørende idrætsfaciliteter i topklasse. Men ressourcerne skal altid balanceres mellem både bredde og elite. For eliten er rundet af bredden, og bredden spejler sig i eliten. Derfor ser vi i Venstre det ikke som et enten/eller spørgsmål, når det kommer til at fordele ressourcerne mellem elite og bredde. Det skal i langt højere grad være både/og.

•   At få folkeligheden tilbage til Aarhus Festuge. Vi må aldrig glemme, at vores Festuge skal rumme alle aarhusianere. Der skal både være plads til kunstkenderne, der ønsker at studere de unikke udstillinger på ARoS - ligesom der skal være plads til børnefamilierne, der har underholdning i børnehøjde, som det primære ønske. Festugen skal kunne rumme både moderne kunst og minitog. Men vigtigst af alt må Festugen ikke gå hen og blive et prestigeprojekt mere end det er – som navnet antyder – en fest!

•   At styrke foreningslivet som den lokale drivkraft for alle unge. Desuden med et særlig fokus på ensomme unge. Coronapandemien har efterhånden vanskeliggjort et aktivt foreningsliv i lang tid. Samtidig har vi desværre oplevet, at flere og flere unge mennesker føler sig ensomme, Nu hvor foreningerne igen kan slå dørene op, vil vi i Venstre lægge ekstra mange kræfter i, at få dem tilbage på rette kurs. På den måde får vores unge mennesker igen mulighed for at være sociale i gode fællesskaber. For at nå dette mål kræver det, at kommunen har en særlig opmærksomhed på foreningslivet både økonomisk og administrativt.

•   At bibliotekerne i både Aarhus C og i oplandet skal styrkes. Dette gennem løsning af flest mulige borgerserviceopgaver, ved at give rum for foreningsaktiviteter og ved at have længst mulige åbningstider. Venstre foreslår her at udvide bibliotekernes åbningstider til 6-23. i hele Aarhus Kommune. Dette vil ikke blot give alle aarhusianere langt mere fleksibilitet, når de ønsker at benytte bibliotekerne. Det vil også give byens unge studerende flere læsepladser på fleksible tidspunkter.

•   At reservere penge til idrætsfaciliteter ikke mindst udenfor Ringgaden. Aarhus kommune er i vækst, og her skal idræts- og foreningsfaciliteter kunne følge med. Det går ikke, at vi kun zoomer ind på Aarhus indenfor Ringgaden, når kommunen er så meget mere end det. Det er vigtigt, at vores idræts- og foreningsfaciliteter matcher den tilflytning, vi oplever i kommunen. I Venstre vil vi derfor reservere penge til, at beboere i Aarhus – både indenfor og udenfor Ringgaden – ikke skal køre hele byen rundt for at finde moderne idrætsfaciliteter. De skal nemlig være tilgængelige langt flere steder i kommunen.