Integrationsudspil

Aarhus i front på integration og tryghed

Aarhus har plads til de, der vil Aarhus

MED STORE MULIGHEDER FØLGER ET STORT ANSVAR
I 1980 udgjorde indvandrere og efterkommere 3 % af befolkningen i Aarhus Kommune. I 2019 udgjorde de selvsamme grupper 19 % af den aarhusianske befolkning. Vi ved desuden, at ikke-vestlige indvandrere udgør ca. 60 % af alle indvandrere i Aarhus. Disse tal taler deres tydelige sprog: Flere og flere ikke-vestlige indvandrere bliver en del af Aarhus. Flere og flere får muligheden for at opleve en by, der byder på et hav af muligheder for den enkelte. Det er faktisk bare om at gribe dem. Men muligheder kommer ikke uden forpligtelser. I Venstre regner vi med, at alle der kommer til vores by også vil vores by. Vi regner med, at man er villig til at yde en indsats for at blive en del af det aarhusianske samfund. Med store muligheder følger også et stort ansvar. I Venstre vil vi sætte endnu større fokus på, at alle nytilkomne lever op til det ansvar.

Nye tal fra Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune viser desværre en nedslående tendens blandt ikke-vestlige indvandrere. Lige knap 45 % af alle kontanthjælpsmodtagere i kommunen er personer med ikke vestlig baggrund. 40 % af disse tror vi heller ikke på er i arbejde om 3 måneder. Endvidere er 34,5 % af alle førtidspensionister i Aarhus personer med ikke-vestlig baggrund. Det står derfor klart, at vi har store udfordringer med integrationen i Aarhus Kommune. Alt for mange mennesker får ikke udnyttet deres fulde potentiale. Det er både et tab for Aarhus men i særdeleshed også et tab for den enkelte. Det ønsker vi i Venstre at gøre op med.

Når man som nytilkommer bosætter sig i Aarhus, indgås der, så at sige, en form for implicit kontrakt mellem den enkelte og Aarhus. Som by giver Aarhus alle de forudsætninger, det kræver at skabe sig en fantastisk tilværelse. Aarhus rummer nogle af landets bedste uddannelsesinstitutioner med nogle af verdens dygtigste undervisere. Aarhus er omringet af den skønneste natur, der giver plads til alverdens fysiske udfoldelser. Og så er Aarhus mangfoldig – byen emmer af kreativitet, livslyst og muligheder for at udfolde sig præcis på den måde, man ønsker. Vi bor i en by, der indeholder alle muligheder for succes. Til gengæld skal man også give noget tilbage til Aarhus. Man skal vise, at man ønsker at være en del af byen, og at man ønsker at bidrage. Man skal vise, at man er klar til at yde en indsats for at lære den danske kultur, det danske sprog og de danske normer at kende. Man skal kort sagt vise, at man vil være en del af fællesskabet. Det handler ikke om, at vi alle skal være ens. Det handler om, at vi skal stå sammen om at være forskellige.

Hvorfor prioriterer Venstre integrationsdagsordenen så højt? Det gør vi, fordi den er vigtig på både samfundsniveau og individniveau. Samfundsmæssigt er det både dyrt og ineffektivt at lade andelen af ikke-vestlige indvandrere på overførselsindkomster stige. Vi ved, at jo længere tid man fastholdes i passiv forsørgelse, jo sværere bliver det at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor skal vi gå langt mere ressourceorienteret til disse borgere - det er troen på, at alle har noget at bidrage med, der skal være det bærende element. Vigtigst af alt er dog integrationens positive påvirkninger på det enkelte individ. Ikke alt kan måles i kroner og øre. Den følelse man får, når man har et arbejde at stå op til hver dag. Det signal man sender til sine børn, når de kan se, at mor og far ønsker at være en del af Aarhus. Det signal, vi som samfund sender, når vi viser vores nye tilkomne, at vi tror på dem. At vi tror på de kan bidrage til vores fællesskab. Det er i sandhed det, der kendetegner en vellykket integration. Det er Venstres ambition og mål, at den følelse skal indfinde sig i langt flere hjem, end tilfældet er i dag.

Venstres vej til styrket integration

I Venstre ønsker vi at sætte særligt fokus på 4 elementer på vejen mod en stærkere integration. Fælles for alle elementerne er, at vi ønsker at tage en langt mere proaktiv tilgang til de udfordringer, vi står med. Vi skal være tilstede, hvor der er brug for det og gøre det helt tydeligt, hvad vi forventer af nytilkomne. Derfor vil Venstre sætte ind på følgende områder:

Styrket integration er nøglen til styrket velfærd

Hvis Aarhus Kommune forfølger Venstres ambitioner på integrationsområdet, vil det øge kommunens midler til den borgernære velfærd markant. Helt konkret vil det frigøre 1,1 milliard mere om året, hvis kommunens ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde i samme omfang som personer af dansk oprindelse. Det er rigtig mange penge. Og det er penge, som vi kan bruge til at styrke den aarhusianske velfærd til glæde for alle – endda helt uden at hæve kommuneskatten, som Socialdemokratiet og SF er store fortalere for.

1,1 milliard er så stort et beløb, at det kan være svært at forholde sig til. Lad os derfor præsentere en række bud på, hvor så mange penge kunne gøre gavn: Vi kan ansætte 2500 ekstra pædagoger i de aarhusianske daginstitutioner og skoler. Eller vi kan ansætte 2000 ekstra lærere i vores folkeskoler. Vi kan også ansætte 3000 ekstra hjælpere i ældreplejen. Mulighederne er mange, men konklusionen er klar: Der er meget velfærd at hente, hvis vi følger Venstres integrationsudspil.

Social kontrol tolereres ikke i Aarhus

Social kontrol er fuldstændig uacceptabelt i Aarhus. Ingen indvandrerkvinder skal opleve at blive presset ud af arbejdsmarkedet og ind bag hjemmets fire vægge. Vi ved allerede, at kvinder fra ikke-vestlige lande har en markant mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end etnisk danske kvinder. Vi ved også, at mange indvandrerkvinder oplever et decideret pres fra familie og omgangskreds i forhold til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil Venstre sætte hårdt ind overfor. Derfor har vi allerede fremsat et beslutningsforslag om en styrket indsats mod æresrelateret vold og social kontrol i Aarhus. I Aarhus tolererer vi ikke, at borgere afskæres fra et frit og selvstændigt liv.

Beskæftigelsen skal styrkes blandt ikke-vestlige indvandrere

Ikke-vestlige indvandrere er i beskæftigelse i langt mindre grad end andre befolkningsgrupper i Aarhus. Faktisk er de, uden sammenligning, den befolkningsgruppe med den laveste beskæftigelsesgrad (Aarhus i Tal, ”beskæftigelse”). Der er derfor et kæmpe uforløst potentiale i blandt ikke-vestlige indvandrere. Det potentiale vil Venstre sætte hårdt ind på at forløse. Alle aktivitetsparate borgere skal genvurderes med en fornyet tro på, at de kan komme i beskæftigelse. Vi gør ikke folk en tjeneste ved at lade dem være på passiv forsørgelse. Tværtimod sender det et signal om, at vi ikke tror på, at denne gruppe kan bidrage med noget til Aarhus. Det er et signal, som Venstre ikke ønsker at sende. Ingen kan bidrage med alt, men alle kan bidrage med noget.

Stærkere tiltag mod radikalisering

Unge mennesker skal ikke radikaliseres i Aarhus Kommune. Så kort kan det siges. I Venstre ønsker vi et endnu større fokus på, hvordan det går med anti-radikaliserings initiativer i kommunen. Radikalisering kan få enorme negative konsekvenser for både lokalsamfundet og det enkelte individ – derfor er det vigtigt, at vi aldrig sænker paraderne og tager til takke med status quo. Venstre ønsker en status på, hvordan det ser ud med radikalisering her i Aarhus Kommune. Desuden ønsker vi at sætte ind med endnu stærkere indsatser, hvor det er nødvendigt. Kun på denne måde kan vi sikre os, at Aarhus ikke lægger grund til antidemokratisk opildnelse.

Tryg færden i hele Aarhus – flere indsatser mod kriminalitet

Man skal kunne færdes trygt i alle områder i Aarhus – og når vi i Venstre siger alle områder, så mener vi alle områder. Ingen skal have en følelse af, at der er dele af Aarhus, hvor det ikke er trygt at være. Derfor vil Venstre sætte endnu hårdere ind mod kriminalitet og optøjer. Et af initiativerne til dette er kommunale tryghedsvagter. Tryghedsvagterne skal øge den lokale tryghedsfølelse hos folk ved at være til stede i områder, hvor analyser viser, at der er særligt behov for indsatser. For der ér områder i Aarhus, hvor der er brug for særlige indsatser mod kriminalitet. Det skal vi turde italesætte og reagere på.