Erhvervsudspil

Et Aarhusiansk erhvervsliv i topklasse

Med vækst skaber vi velfærd

Venstre vil skabe de bedste betingelser for det aarhusianske erhvervsliv
I Venstre i Aarhus Kommune har vi en ambition om endnu bedre velfærd i Aarhus. Vi har store ambitioner på vegne af blandt andet vores børn, vores ældre, vores udsatte borgere og klimaet. For at indfri disse ambitioner er vi nødt til at gøre samfundskagen endnu større, så vi også har midlerne til nå vores mål. I Venstre er vi ikke i tvivl om, hvor der skal sættes ind, hvis vi skal få råd til endnu mere velfærd: Vi skal skabe de bedst mulige betingelser for det aarhusianske erhvervsliv. 

Coronakrisen har taget hårdt på vores erhvervsdrivende. Selvom nogle virksomheder har klaret sig igennem de lange nedlukningsperioder, har andre måtte tage konsekvensen og dreje nøglen om. Nogle kæmper endda stadig for at holde sig oven vande. Det er hårde tider at drive en erhvervsvirksomhed i. Ikke kun i Aarhus men i hele Danmark. 

I Venstre Aarhus ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at styrke rammerne for vores erhvervsliv 
På den måde kan vi skabe de bedst mulige betingelser for fremgang og vækst til gavn for alle. Ved at investere i vores erhvervsliv, investerer vi også i vores fælles velfærd. Dét er økonomisk ansvarlighed.
For os i Venstre er det dog helt essentielt, at vi også investerer grønt. Den grønne omstilling er fremtiden. Den skal vi gribe. Derfor har nedenstående liste markante grønne ambitioner, som vi håber, at der kan findes bred opbakning til. Ikke kun blandt politikere men i særdeleshed også i erhvervslivet. For vores erhvervsfolk vil altid være dem, der har den bedste føling med, hvad der virker, hvad der mangler, og hvordan vi kan løse det. Derfor ønsker vi i Venstre den brede dialog og det brede samarbejde. Det er vejen til en succesfuld grøn omstilling og et aarhusiansk erhvervsliv i topklasse. 

Venstres 12 boost til erhvervslivet:

1. Vi vil sætte ”Business-First”
Træning af alt erhvervsrettet personale i Borgmesterforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i en “business-first” tilgang. Intet er vigtigere end at servicere erhvervslivet. 
 
2. Vi vil give gratis parkering i genstarten 
Genstarten af vores forretninger og restaurationer er hård. Derfor skal kommunen skabe de bedste muligheder for både kunder og erhvervsdrivende ved bl.a. at bygge flere P-huse tæt på bykernen. Dette kunne eksempelvis være under Bispetorv. 

3. Vi vil købe ind lokalt
Alt for mange gange køber Aarhus som Kommune ikke ind lokalt, hvilket flytter arbejdspladser fra kommunen til andre landsdele eller lande. Derfor skal Aarhus Kommune handle lokalt så vidt, som det er muligt indenfor lovgivningen. Det giver samtidig en række miljømæssige fordele at handle lokalt, fremfor at transportere varer over lange afstande.

4.Vi vil fjerne byggesagsgebyr
I en tid, hvor vi gerne vil levere god erhvervsservice og skabe så mange arbejdspladser som muligt, er der ikke behov for, at Aarhus Kommune opkræver et gebyr for at få behandlet en byggesag. Dette skal derfor finansieres af anden vej. 
 
5. Vi vil styrke infrastrukturen i Aarhus med 500 mio. kroner 
I Aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat statslig finansiering af hovedparten af de 2,7 mia. kr., som det anslås, at Marselistunnellen vil koste. Det sætter nogle midler fri i Aarhus Kommune, som ellers var reserveret til finansiering af tunnellen. Der er nu mulighed for en overvejelse vedrørende den milliard, der var forudsat hentet via dækningsafgiften - idet man ved aftalen om realisering af Marselistunnellen sammenkædede en fortsat opkrævning af dækningsafgift med løsningen af et infrastrukturproblem i Aarhus. I Venstre foreslår vi at benytte 500 mio herfra på at løse strategiske infrastrukturelle udfordringer. Her med et særligt fokus på BRT-busser og den grønne omstilling.

6. Vi vil fjerne dækningsafgiften allerede efter 2024
I Venstre vil vi arbejde for at det aarhusianske erhvervsliv slipper for at betale dækningsafgift allerede efter 2024. I den nuværende aftale fremgår det at dækningsafgiften udfases efter 2028, når Marselistunnellen er etableret. I Venstre er vi klar til at prioritere 500 millioner fra den ”overskydende” milliard, der følger af Aftale om Infrastrukturplan 2035, på at fjerne dækningsafgiften allerede i 2024.
 
7. Vi vil give kortere ventetid
Aarhus har opnået fine sagsbehandlingstider fra 2018 og frem til i dag, men vi kan gøre det endnu bedre. Hvis Aarhus skal være det sted, som virksomheder tilvælger, skal vores sagsbehandlingstider ligge markant under landsgennemsnittet. Det vil kræve mere digitalisering og flere medarbejdere til at håndtere opgaverne.
 
8. Vi vil have grøn forskning i topklasse og sætte fokus på at færdiguddannede unge fastholdes og tilbydes job i Aarhusianske virksomheder
I forlængelse af det nuværende samarbejde med Aarhus Universitet, og andre vidensinstitutioner, skal Aarhus Kommune sætte yderligere skub i grøn innovation og bæredygtige virksomheder. Derudover ønsker Venstre et særligt fokus på arbejdsløse akademikere, samt færdiguddannede fra produktions- og servicefag, idet deres viden og hænder skal sikre at vi undgår rekrutteringsudfordringer i det Aarhusianske erhvervsliv.

9. Vi vil handle med iværksætterne
Nemmere adgang for iværksættere til at handle med kommunen. Desuden iværksætter - og leverandør adgang til kommunen. Det aarhusianske iværksætterliv er blomstrende, og det kan vi være stolte af. Kommunen skal i endnu højere grad understøtte dette ved at gøre det nemmere for iværksættere at handle med kommunen.
 
10. Vi vil betale regningerne straks
Aarhus Kommune skal betale regningerne med det samme. Leverandører skal ikke være bank for kommunen. Kommunen er en stor indkøber, og det er ikke altid, at vi betaler vores regninger med dette samme. Det skal være et princip for Aarhus Kommune at betale alle regninger, idet de kommer ind og ikke bruge vores lokale virksomheder som banker for kommunen.
 
11. Vi vil lytte til erhvervslivet 
Der skal laves kontinuerlige netværksmøder med stakeholdere i brancher og områder i Aarhus. Møderne skal munde ud i lokale aftaler om, hvordan både kommunen og erhvervslivet kan samarbejde endnu bedre til gavn for mere vækst i Aarhus. Dette skal til slut resultere i konkrete aftaler og beslutninger. 

12. Vi vil fjerne afgiften på udeservering og dermed hjælpe restauranter og caféer
Afgiften på udeservering er gift for de små erhvervsdrivende og den skal fjernes helt. Det er vores ambition i Venstre, at vi vil fritage restaurationsbranchen for den ellers obligatoriske betaling for brug af udearealer til gæster. Det handler om at understøtte et erhverv, som skal i gang efter nedlukningen, men også om en generel og fremadrettet hjælp til de små erhvervsdrivende.