Børn- og ungeudspil

Venstre har høje ambitioner for alle børn og unge

VENSTRE HAR HØJE AMBITIONER FOR ALLE BØRN OG UNGE

Vores børn er det allervigtigste, vi har. Derfor fortjener de den bedst mulige start på livet – og det gælder alle børn. Men børn er som bekendt ikke ens. De kommer ikke fra den samme type familie. De har ikke alle de samme behov. Derfor er det vores fornemste opgave at styrke de aarhusianske daginstitutioner og folkeskoler, så de kan rumme børnenes forskelligheder. Tiden i institution og de spæde folkeskoleår er på mange måder børnenes første møde med virkeligheden. Det er en tid, der kommer til at danne det fundament, som børnenes videre tilværelse bygger på. I Venstre har vi en vision om, at alle børn og unge udvikler sig til glade og sunde børn med en gnist i øjnene og mod på livet. Vores børn skal have lysten til at dygtiggøre sig, uanset hvilken vej de senere vælger i tilværelsen. Netop derfor er det så vigtigt, at vi skaber de bedst mulige rammer for vores børn. Det er vi i Venstre klar til at levere på.

Den danske skolemodel er kendt for et højt læringsniveau. Vi favner bredt, og vi får alle med. Det vil vi i Venstre kun styrke yderligere. Vi tror dog på, at skolerne kan opnå endnu bedre resultater og skabe et endnu bedre læringsmiljø, hvis de slippes fri af den statslige regulering. I Venstre ser vi derfor gerne, at Aarhus bliver en frikommune på skoleområdet. Vi tror nemlig på, at vi i Aarhus er i stand til at skabe lige præcis de løsninger på skoleområdet, som fungerer for Aarhus. Vi skal væk fra unødigt bureaukrati og dokumentation, som blot tager tiden fra det, der er den egentlige kerneopgave: At skabe den bedst mulige folkeskole for vores børn. Dét er netop, hvad liberal politik bygger på: At sætte det enkelte menneske – den enkelte kommune om man vil – før systemet. I Venstre har vi fuld tillid til, at de enkelte skoler rundt omkring i Aarhus kan indrette deres respektive skoler præcis, som det fungerer bedst i netop deres område. For når vi viser hinanden tillid, sker der ofte rigtig gode ting – også selvom vores regering synes, at kommunale frihedsforsøg er en ”lidt vild ide”.

Hovedbudskabet i Venstres Børn og Unge-politik kan siges ganske kort: Vores børn skal rummes, inddrages og udfordres. Vi skal væk fra alle former for systemisk tænkning og tættere på den gode dialog og det stærke forældresamarbejde. For der er ikke to børn, der er ens – og derfor må vores folkeskoler aldrig ende ud med en ”one-size-fits-all” tilgang til børnene, deres trivsel og deres læring. Alle børn skal behandles med respekt for den enkeltes potentiale og ressourcer, som i sidste ende skal forløses bedst muligt. De aarhusianske folkeskoler skal støtte op om de elever, der kæmper lidt ekstra med bøgerne – ligesom de skal udfordre de elever, der viser tegn på en særlig høj begavelse. Vi skal have høje ambitioner for alle børn og unge.

Tiden efter corona stiller vores folkeskoler overfor en svær opgave. I over et år har store dele af undervisningen foregået online, børnene har nærmest ikke set deres klassekammerater, og samarbejdet mellem skole og forældre har været udfordret. Derfor mener vi i Venstre, at det er helt essentielt, at vi har et stort fokus på vores folkeskoler. De skal have den hjælp og de rammer, det kræver at komme tilbage til en god og stabil hverdag for både børn, personale og forældre. Venstres børne/unge udspil har derfor et særligt fokus på tiden efter corona. Både hvordan vi tager de gode erfaringer med videre. Men også hvordan vi får stimuleret børnenes trivsel og læring på bedste vis i kølvandet på den største krise, verden længe har oplevet.

I Venstre vil vi kæmpe for... 

•  At Aarhus bliver en frikommune på skoleområdet. Vi tror på, at vi kan skabe en endnu stærkere folkeskole, hvis Aarhus sættes fri af den statslige regulering på området. Det er de aarhusianske skoler, der ved, hvad der fungerer i deres konkrete skole. Derfor skal de have friheden til at navigere derefter – uden et væld af bureaukrati som følgesvend.

•  At der kommer et loft over priser på daginstitutioner. Det er vigtigt, at aarhusianere med almindelige indtægter fortsat har råd til at sende deres barn i vuggestue på fuld tid. Derfor må priserne ikke stige yderligere.

•  En styrkelse af forældresamarbejdet. Forældresamarbejdet har været udfordret under covid-19, hvilket kommer til udtryk i misforståelser imellem forældre, ledelse og pædagogisk personale. Derfor skal samarbejdet genstartes. Samtidig skal der være et tilbud til de førstegangsforældre og forældre til sårbare børn, hvor det at møde daginstitutionsverdenen kan være en stor udfordring.

•  At bevægelse bliver en naturlig del af skolen og undervisningen. Her ser vi et stort uforløst potentiale på mange aarhusianske folkeskoler. Vi ved, at de skoler, hvor det lykkes er de skoler, hvor både bestyrelse, ledere og lærere har tænkt bevægelse ind som et helt fundamentalt element i elevernes skoledag. Derfor mener vi i Venstre, at der skal udarbejdes en bevægelsespolitik for hele børne-ungeområdet i Aarhus og desuden lokale bevægelsesplaner på alle skoler. Desuden bør skolerne tænke et kontinuerligt samarbejde med idræts- og kulturforeninger ind i skoledagen, som en styrkelse af bevægelsesdagsordenen.

•  Mere selvbestemmelse på skolerne. Den enkelte skoleleder og forældrebestyrelse skal i endnu højere grad have friheden til at lave den skole, der passer til det område, hvor den er placeret. Her er forældreengagementet helt afgørende, og derfor skal bestyrelserne spilles aktivt på banen, så den enkelte skole kan udvikle sig på bedste vis. For at sikre dette vil vi i Venstre igangsætte et kompetenceforløb for alle forældrebestyrelser og skoleledere.

•  At alle skoleelever, der i dag går i 0. klasse, har moderne og tidssvarende undervisningslokaler, når de går i 5. klasse. Der er desværre mange skoler i Aarhus, hvor de fysiske rammer ikke er gode nok. Lokalerne er indelukket, og materialerne er slidte. Men skolerne er børnenes og lærernes arbejdsplads. Derfor vil vi i Venstre give en garanti på, at de børn, der i dag går i 0. klasse – ja, de sidder i moderne og tidssvarende klasselokaler, når de om 5 år går i 5. klasse. Det er ualmindeligt svært at lære nyt, hvis klasselokalerne simpelthen ikke har de fysiske rammer, der skal til for at understøtte børnenes trivsel og læring. I Venstre vil vi ikke stille spørgsmålet ”kan det her fungere?”. Vi vil i stedet spørge ”kan det her blive endnu bedre?”.

•  Inklusion og deltagelsesmuligheder for alle. Alle elever skal mødes af et tilbud der matcher deres kompetencer og forudsætninger. De centrale ressourcer skal i endnu højere grad bringes i spil på den enkelte skole og daginstitution via en pædagogisk sparring i topklasse fra forvaltningens udgående rejsehold. Dette hold skal give gratis sparring og kurser indenfor klasserumsledelse, Talentcamps, udeaktiviteter og udeundervisning mv.