Ældreudspil

Vores ældre har krav på en tryg alderdom

”Når jeg bliver gammel…”

Når vi bliver gamle, er der mange ting, der ændrer sig i vores liv.
Tiden på arbejdsmarkedet er forbi. Vi får nye aktiviteter, behov og prioriteter. Vores ældregruppe er en mangfoldig størrelse, der har vidt forskellige behov. Alene i Aarhus kommune bor over 46.000 mennesker, der er 67 år og ældre. Langt de fleste klarer sig selv og lever et aktivt liv i deres eget hjem. Men vi har også en gruppe ældre medborgere, der er afhængige af hjælp i en eller anden form. De har brug for ekstra omsorg og hjælp for at hverdagen – for at livet – kan hænge sammen. Dem skal vi behandle med respekt og med udgangspunkt i deres egne ønsker.

For vores ældre har krav på en tryg og omsorgsfuld alderdom.

For os i Venstre er det vigtigt, at kommunens personale er med til at sikre en værdig, kompetent og professionel ældrepleje. En værdig ældrepleje handler ikke bare om, at der skal tilføres flere penge – det handler i høj grad om en stærk, synlig ledelse, en positiv kultur og veluddannede ansatte. I de seneste år har vi desværre oplevet alt for mange eksemplet på det præcist modsatte. Vi har set eksemplet på svage ledelser, rådne kulturer og ansatte, der aldrig burde have lov til at arbejde med ældre igen. Kongsgård-sagen var et skoleeksempel på, at flere penge ikke altid er den eneste løsning på de problemer, vi oplever i vores pleje- og omsorgssektor. For penge kan ikke ændre personligheder. Penge kan ikke fremtrylle empati og medmenneskelighed. Det er kvaliteter, der skal ligge som en fundamental kerneværdi i vores omsorgspersonale. Det kan ikke købes for penge. Derfor mener vi i Venstre, at der skal være et endnu større fokus på den kultur, der hersker i vores ældrepleje.

Samtidig skal vi give de pårørende en stemme og en mulighed for at være aktive medspillere i at sikre den enkelte ældre et godt liv. Alt for mange pårørende føler, at de placeres på sidelinjen, imens fremmede plejepersonale fortæller dem, hvad der er bedst for de ældre. Men det er de pårørende, der kender den ældre bedst. Derfor skal de inddrages og tages med på råd, så vi i fællesskab kommer frem til den bedst mulige ældrepleje. Det er medarbejdernes faglighed og de pårørendes kendskab til den ældre, der sammensat skaber en værdig og omsorgsfuld ældrepleje i Aarhus.

I Venstre ved vi, at folk er forskellige. Vi ved, at vi alle har forskellige behov og ønsker. Derfor ser vi gerne, at der altid friplejehjem og private hjemmeplejetilbud altid er en mulighed som supplement til den kommunale ældrepleje. Vi ved, at den kommunale ældrepleje kan meget. Men det kan den private ældrepleje også. Vi vil ikke fortælle aarhusianerne, hvilken løsning, der passer til dem. Det ved de bedst selv. I Venstre vil vi have en række stærke valgmuligheder – og så er det op til den ældre og de pårørende selv at vurdere, hvad der passer bedst ind i lige præcis deres liv

I Venstre vil vi kæmpe for:

•   At friplejehjem og private hjemmeplejetilbud står som supplement til de kommunale tilbud. Alle mennesker har ret til det frie valg. Det er en kerneværdi for os i Venstre.

•   At der altid tages afsæt i den ældres ønsker i dialog med de pårørende. Vi må aldrig ende med en system-tankegang, hvor alle ældre skæres over én kam. Det er samarbejdet mellem plejepersonale, ledere og pårørende, der skaber den bedst mulige pleje for vores ældre.

•   En betydelig bruger-pårørende inddragelse i de offentlige institutioner. Dette skal ske igennem bestyrelser, borgerpaneler, lokalråd mm. De pårørende skal altid have mulighed for at videregive deres erfaringer og oplevelser. Kun på den måde får vi vores ældrepleje til at matche den ældres ønsker. Det vil altid være det vigtigste.

•   At sikre, at ledere i ældreplejen har den fornødne uddannelse. Der skal være løbende opfølgninger på ledelsen i forhold til trivslen, så vi hurtigt og effektivt tager eventuelle problemer i opløbet. Vi skal lære af de steder, hvor ledelsen er i topklasse – og vi skal slå hårdt ned på de steder, hvor ledelsen er kritisabel.

At Aarhus Kommune får nedsat en taskforce på ældreområdet så hurtigt som muligt. Vi ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i ældresektoren. Det er en udfordring, vi skal håndtere. I Venstre er vi klar til at handle herpå. Vi ser især med interesse på muligheden for at koble nyttejobs sammen med ældresektoren.